fbpx

Πορτογαλία: Φοιτητές και πρόσφατοι πτυχιούχοι

Ανοίξτε το δρόμο για την ιδανική σας πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία

Σκέφτεστε να κάνετε πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία, αλλά δεν είστε σίγουροι αν πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας; Η πλοήγηση στον πολύπλοκο κόσμο της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι αποθαρρυντική, ειδικά σε μια ξένη χώρα. Αλλά μην ανησυχείτε, η Piktalent είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Ως ειδικοί στις ρυθμίσεις για την πρακτική άσκηση, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προσωπική σας κατάσταση.

Για να είστε πλήρως προετοιμασμένοι γι’ αυτή τη συναρπαστική ευκαιρία, συντάξαμε έναν οδηγό που περιγράφει τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία.

Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών

υποχρεωτικό μέρος ορισμένων πανεπιστημιακών πτυχίων ή επαγγελματικής κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών είναι συνήθως απλήρωτη, αλλά συμβάλλει στις ακαδημαϊκές μονάδες του φοιτητή.

Εθελοντική πρακτική άσκηση

αναλαμβάνεται εθελοντικά από άτομα που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως κανονίζονται απευθείας μεταξύ του ασκούμενου και της εταιρείας ή του οργανισμού και μπορεί να ποικίλλουν ως προς τη διάρκεια και την αμοιβή.

Πρακτική άσκηση IEFP

στην Πορτογαλία, το Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEFP) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης. Συχνά απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως πρόσφατους πτυχιούχους, ανέργους ή άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Διεθνής πρακτική άσκηση

για άτομα από άλλες χώρες που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε Πορτογαλική εταιρεία ή οργανισμό. Η πρακτική άσκηση αυτή μπορεί να αποτελεί μέρος προγραμμάτων ανταλλαγής, διμερών συμφωνιών ή ειδικών πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε διεθνείς φοιτητές.

2023 Ενημέρωση για τους νόμους περί πρακτικής άσκησης

Η Πορτογαλία εντείνει τις προσπάθειές της για το νέο εργατικό δυναμικό της. Με τους νέους νόμους που ισχύουν, δίνεται λιγότερη έμφαση στις βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και εγγυημένη ελάχιστη αμοιβή για τους ασκούμενους. Επιπλέον, να περιμένετε καλύτερα πακέτα υπερωριών και απολύσεων.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία είναι ποικίλες, η καθεμία με μοναδικά οφέλη. Αν και οι λεπτομέρειες μπορεί να ποικίλλουν, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Στην Piktalent, είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας της Πορτογαλίας, εξασφαλίζοντας ότι θα βρείτε την ιδανική θέση.

Απαιτήσεις επιλεξιμότητας για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία

Για να εξασφαλίσετε μια θέση πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε καλά τις τελευταίες απαιτήσεις και διαδικασίες. Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός σχετικά με την επιλεξιμότητα και τα δικαιολογητικά για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία:

Εκπαιδευτική εγγραφή ή πρόσφατη αποφοίτηση: Θα πρέπει είτε να είστε εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε να έχετε αποφοιτήσει εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Κάλυψη ασφάλισης υγείας: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη υγείας που θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στην Πορτογαλία.

Ισχύον διαβατήριο και βίζα/άδεια εργασίας: Ανάλογα με τη χώρα ιθαγένειάς σας, μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσετε ειδική βίζα ή άδεια εργασίας για να κάνετε νόμιμη πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία.

Γλωσσική επάρκεια: Η καλή γνώση της πορτογαλικής γλώσσας είναι συνήθως προαπαιτούμενο. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες για να εκπληρώσετε αποτελεσματικά τα καθήκοντα της πρακτικής σας άσκησης.

Για Πορτογάλους πολίτες και κατοίκους:

Αν είστε κάτοικος Πορτογαλίας και επιθυμείτε να κάνετε πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία, θα πρέπει να τηρείτε συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει την υπογεγραμμένη συμφωνία με την εταιρεία υποδοχής, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, τα καθήκοντα και η αποζημίωση (εάν υπάρχει). Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με άλλα απαραίτητα έγγραφα, όπως η απόδειξη εγγραφής ή πρόσφατης αποφοίτησης, θα πρέπει να προσκομιστεί στις πορτογαλικές αρχές.

Νομοθεσία και κανόνες:

Η πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία ρυθμίζεται από ειδική νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ασκούμενων και τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. Οι κεντρικές νομοθεσίες είναι:

 • Εργατικός κώδικας (Código do Trabalho): Ο κώδικας αυτός περιγράφει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στην Πορτογαλία, περιλαμβάνοντας την πρακτική άσκηση. Καθορίζει τα πρότυπα για τις ώρες εργασίας, τον κατώτατο μισθό, τα δικαιώματα διακοπών και άλλες πτυχές που σχετίζονται με την απασχόληση.

 • Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 66/2011: Αυτό το νομοθετικό διάταγμα είναι προσαρμοσμένο στην πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία. Διευκρινίζει το νομικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση, τονίζοντας τη διάρκεια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των ασκούμενων όσο και των επιχειρήσεων υποδοχής, καθώς και τους όρους πληρωμής.

 • Κανονισμοί IEFP: Το IEFP έχει θεσπίσει κανονισμούς για την πρακτική άσκηση που προσφέρεται μέσω των προγραμμάτων του. Οι εν λόγω κανονισμοί αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τις ειδικές απαιτήσεις για τις θέσεις πρακτικής άσκησης του IEFP.

Σύμφωνα με την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, ο νέος εργατικός κώδικας, ο νόμος n. º 13/2023 της 3ης Απριλίου, εισήγαγε αρκετές αλλαγές:

 • Για εταιρείες: Η πρόσθετη εργασία πέραν των 100 ωρών ετησίως έχει πλέον διπλάσια αξία, και υπάρχει αύξηση της αποζημίωσης για τη λήξη των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, μετά τη λήξη των συμβάσεων, οι εταιρείες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης για 12 μήνες λόγω απολύσεων. Επιπλέον, η εργασία σε πλατφόρμες ρυθμίζεται πλέον και οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης έχουν ανώτατο όριο 4 ανανεώσεων.

 • Για εργαζόμενους: Το δικαίωμα τηλεργασίας επεκτάθηκε σε γονείς με παιδιά που έχουν χρόνιες ασθένειες, αναπηρίες ή υποβάλλονται σε ογκολογικές θεραπείες. Είναι σημαντικό ότι η επαγγελματική πρακτική άσκηση πρέπει πλέον να αποζημιώνεται με τουλάχιστον το 80% του εθνικού κατώτατου μισθού.

Για τους Ευρωπαίους πολίτες, η διαδικασία πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία παραμένει σχετικά απλή. Ανάλογα με τους όρους του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε υποχρεωτική ή εθελοντική πρακτική άσκηση. Για την πρώτη απαιτείται συμφωνία κατάρτισης υπογεγραμμένη από όλα τα μέρη, ενώ για τη δεύτερη απαιτείται μόνο επιστολή αποδοχής από την εταιρεία και απόδειξη οικονομικής υποστήριξης.

Για τους πολίτες εκτός ΕΕ, η διαδικασία μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά πλατφόρμες όπως η Piktalent είναι εδώ για να βοηθήσουν. Με μεγάλη εμπειρία στην παροχή βοήθειας σε διεθνείς φοιτητές και αποφοίτους, η Piktalent διασφαλίζει ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις για μια γόνιμη εμπειρία πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία.

Για λεπτομερέστερη ανάλυση των απαιτήσεων για τη θεώρηση και την άδεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα τεκμηρίωσης που βρίσκεται στη δεξιά στήλη.

Πορτογαλική φοιτητική βίζα

Κανονισμοί πρακτικής άσκησης για ημεδαπούς και αλλοδαπούς
UE / NON UE

Πορτογαλικές θεωρήσεις εργασίας

Κανονισμοί εργασίας για αλλοδαπούς
UE / NON UE

Κατευθυντήριες γραμμές για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια θέση πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία:

 1. Ξεκινήστε την αναζήτησή σας εκ των προτέρων: Ξεκινήστε την αναζήτησή σας για πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξής σας.

 2. Αξιοποίηση ψηφιακών πόρων: Η χρήση του Piktalent και των πυλών εργασίας είναι μια εξαιρετική μέθοδος για την ανακάλυψη προοπτικών πρακτικής άσκησης.

 3. Δίκτυο: Συμμετέχετε σε εκθέσεις εργασίας και εκδηλώσεις δικτύωσης, καθώς παρέχουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με πιθανούς εργοδότες και δημιουργίας επαγγελματικών σχέσεων.

 4. Ετοιμάστε την αίτησή σας: Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά ή διπλώματα.

 5. Ασκήστε υπομονή: Να είστε έτοιμοι να περιμένετε, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο.

Captura de ecrã 2023-04-12, às 15.09.59

Πορτογαλία Πολιτιστικές Εκτιμήσεις

Η γνώση και η εκτίμηση των πολιτιστικών εθίμων και παραδόσεων της Πορτογαλίας είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εκεί. Ακολουθούν μερικές βασικές εκτιμήσεις που πρέπει να έχετε κατά νου:

Ιεραρχία και Τυπικότητα

Η Πορτογαλική επιχειρηματική κουλτούρα τείνει να είναι ιεραρχική και τυπική. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε επίσημους τίτλους και γλώσσα όταν είναι απαραίτητο.

Συνέπεια

Οι Πορτογάλοι εκτιμούν την ακρίβεια, γι' αυτό φροντίστε να έρχεστε εγκαίρως στις συναντήσεις και τα ραντεβού σας.

Οι σχέσεις έχουν σημασία

Στην Πορτογαλία, η οικοδόμηση ισχυρών προσωπικών σχέσεων αποτελεί σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε τους συναδέλφους και τους πελάτες σας.

Piktalent Υπηρεσίες για την Πορτογαλία

Μπορούμε να σας παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες για να κάνουμε την εμπειρία της πρακτικής σας άσκησης αξέχαστη.

Συχνές ερωτήσεις

Η συμφωνία κατάρτισης είναι ένα νομικό έγγραφο που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας πρακτικής άσκησης ή ενός προγράμματος κατάρτισης μεταξύ του ασκούμενου/εκπαιδευόμενου και του οργανισμού υποδοχής.

Η συμφωνία συνήθως περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ασκούμενου/εκπαιδευόμενου, η διάρκεια των ωρών εργασίας, η προσφερόμενη αποζημίωση ή υποτροφία (εάν υπάρχει), οι προσδοκίες και οι στόχοι του προγράμματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με την πρακτική άσκηση/κατάρτιση.

Η συμφωνία κατάρτισης υπογράφεται συνήθως και από τα δύο μέρη για να δηλώσουν την κατανόηση και τη συμφωνία τους με τους όρους που περιγράφονται στο έγγραφο.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οργανισμό ή ίδρυμα που προσφέρει την πρακτική άσκηση. Ωστόσο, γενικά, τα ακόλουθα άτομα μπορούν να είναι επιλέξιμα για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία:

 1. Φοιτητές: Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία είναι συχνά διαθέσιμες σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε στην Πορτογαλία είτε στο εξωτερικό. Η πρακτική άσκηση μπορεί να ενσωματωθεί σε ακαδημαϊκά προγράμματα ή να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εξαμηνιαίων διαλειμμάτων.

 2. Πρόσφατοι απόφοιτοι: άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από εκπαιδευτικό ίδρυμα, συνήθως εντός των τελευταίων 12 μηνών, μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμα για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία. Αυτές οι πρακτικές ασκήσεις παρέχουν στους αποφοίτους την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους.

 3. Άνεργα άτομα: Ορισμένες θέσεις πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία είναι ειδικά σχεδιασμένες για ανέργους που επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία ή να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται συχνά μέσω κυβερνητικών πρωτοβουλιών ή οργανισμών απασχόλησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορεί να έχουν πρόσθετες απαιτήσεις ή προτιμήσεις, όπως ορισμένοι τομείς σπουδών, γλωσσική επάρκεια ή ειδικές δεξιότητες. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί επίσης να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της πρακτικής άσκησης (π.χ. υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών ή εθελοντική πρακτική άσκηση).

Για να προσδιορίσετε την επιλεξιμότητά σας για μια συγκεκριμένη πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία, συνιστάται να διαβάσετε την προκήρυξη της πρακτικής άσκησης ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον οργανισμό που προσφέρει την πρακτική άσκηση. Μπορούν να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τυχόν ειδικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

Εάν είστε Πορτογάλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία μέσω του IEFP (Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης). Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είστε κάτοικος Πορτογαλίας
 • Να είστε εγγεγραμμένοι στο IEFP ως αναζητούντες εργασία ή συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης
 • Να έχετε έγκυρο πορτογαλικό αριθμό ταυτότητας (NIF) και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (NISS).
 • Να πληρούν τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από τον εργοδότη που προσφέρει την πρακτική άσκηση

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας ενδέχεται να διαφέρουν για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από άλλους οργανισμούς ή εταιρείες στην Πορτογαλία.

Εξαρτάται από τη χώρα προέλευσής σας και τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης στην Πορτογαλία.

Εάν είστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), δεν χρειάζεστε βίζα για να κάνετε πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία.

Εάν είστε από χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, ενδέχεται να χρειαστείτε βίζα για να κάνετε πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία ή το προξενείο της Πορτογαλίας στη χώρα σας για να διαπιστώσετε αν απαιτείται θεώρηση για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης ή εταιρείες μπορεί να παρέχουν βοήθεια για την απόκτηση βίζας, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Η διάρκεια μιας πρακτικής άσκησης στην Πορτογαλία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις απαιτήσεις της εταιρείας ή του οργανισμού υποδοχής και τις συνθήκες του ατόμου. Η πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες ή ακόμη και ένα έτος.

Σε γενικές γραμμές, η πρακτική άσκηση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρακτική άσκηση. Οι βραχυχρόνιες πρακτικές ασκήσεις διαρκούν συνήθως από μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες, παρέχοντας στους ασκούμενους μια σύντομη αλλά εστιασμένη εμπειρία στον τομέα που έχουν επιλέξει. Η μακροχρόνια πρακτική άσκηση, από την άλλη πλευρά, μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες ή έως και ένα έτος, επιτρέποντας στους ασκούμενους να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα που επιθυμούν.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται συχνά από τους στόχους του προγράμματος και τις ανάγκες της εταιρείας υποδοχής. Ορισμένες πρακτικές ασκήσεις μπορεί να είναι δομημένες ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ενώ άλλες μπορεί να είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν εκτεταμένη πρακτική εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία.

Η πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία μπορεί να είναι αμειβόμενη ή όχι, ανάλογα με την εταιρεία και τον τύπο της πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία, όλες οι θέσεις πρακτικής άσκησης που διαρκούν περισσότερο από δύο μήνες υποχρεούνται να παρέχουν οικονομική αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με τη μεταφορά, τα γεύματα και άλλα αναγκαία έξοδα. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από την εταιρεία και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα, τον τύπο της πρακτικής άσκησης και άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό να συζητήσετε την αποζημίωση με την εταιρεία πριν αποδεχτείτε μια προσφορά πρακτικής άσκησης.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις για πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία και τον συγκεκριμένο ρόλο. Αν και τα Πορτογαλικά είναι η επίσημη γλώσσα, πολλές εταιρείες στην Πορτογαλία έχουν έντονη αγγλόφωνη κουλτούρα και ενδέχεται να απαιτούν γνώση της αγγλικής ή ακόμη και άλλων γλωσσών. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε από την εταιρεία ή το πρόγραμμα που προσφέρει την πρακτική άσκηση για να επιβεβαιώσετε τις γλωσσικές απαιτήσεις. Ορισμένες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορεί επίσης να προσφέρουν προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης ή εμβάπτισης για να βοηθήσουν τους ασκούμενους να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Ένα ευρύ φάσμα εταιρειών στην Πορτογαλία προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης, παρέχοντας ποικίλες ευκαιρίες για φοιτητές και νέους επαγγελματίες. Ορισμένοι συνηθισμένοι τύποι εταιρειών που προσφέρουν πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία περιλαμβάνουν:

 1. Μεγάλες επιχειρήσεις: Πολλές πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Πορτογαλία προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε διάφορους τομείς, όπως τα οικονομικά, το μάρκετινγκ, το ανθρώπινο δυναμικό, τη τεχνολογία και άλλα. Οι εταιρείες αυτές έχουν συχνά καθιερωμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες μάθησης.

 2. Νεοφυείς επιχειρήσεις: Η Πορτογαλία διαθέτει ένα ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, με πολυάριθμες καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις προσφέρουν συχνά θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε ένα δυναμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

 3. Κυβέρνηση και Δημόσιοι Οργανισμοί: Στην Πορτογαλία οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τα δημόσια ιδρύματα και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παρέχουν επίσης ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αφορά τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η έρευνα πολιτικής, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η διεθνής συνεργασία, μεταξύ άλλων.

 4. Ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα: Πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκοί οργανισμοί προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, τη μηχανική ή με κλάδους που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτές οι πρακτικές ασκήσεις συχνά περιλαμβάνουν εργασία σε ερευνητικά προγράμματα, παροχή βοήθειας σε καθηγητές ή απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε εργαστήρια.

 5. Δημιουργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες μέσων ενημέρωσης: και εταιρείες ψυχαγωγίας στην Πορτογαλία προσφέρουν επίσης πρακτική άσκηση σε τομείς όπως ο γραφιστικός σχεδιασμός, η δημοσιογραφία, η επικοινωνία, η παραγωγή ταινιών και τα ψηφιακά μέσα. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης παρέχουν πρακτική εμπειρία στις δημιουργικές βιομηχανίες.

 6. Τουρισμός και Φιλοξενία: Η Πορτογαλία είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός και η πρακτική άσκηση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι συχνή. Ξενοδοχεία, θέρετρα, ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες διαχείρισης εκδηλώσεων προσφέρουν πρακτική άσκηση σε τομείς όπως η διαχείριση ξενοδοχείων, η προώθηση του τουρισμού, ο σχεδιασμός εκδηλώσεων και η εξυπηρέτηση πελατών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής άσκησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, τον κλάδο και την εποχή του έτους.

Η εργασιακή κουλτούρα για τους ασκούμενους στην Πορτογαλία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη εταιρεία, τον κλάδο και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά που μπορούν να σας δώσουν μια ιδέα για το τι να περιμένετε:

 1. Επαγγελματισμός: Η Πορτογαλική εργασιακή κουλτούρα εκτιμά τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και τη συνέπεια. Ως ασκούμενος, θα πρέπει να τηρείτε τα επαγγελματικά πρότυπα και να συμπεριφέρεστε με σεβασμό και υπευθυνότητα.

 2. Ομαδική εργασία: Η συνεργασία και η ομαδική εργασία εκτιμώνται ιδιαίτερα στους Πορτογαλικούς χώρους εργασίας. Είναι πιθανό να συνεργάζεστε στενά με συναδέλφους και να συμμετέχετε σε ομαδικά έργα ή εργασίες. Αυτό προσφέρει ευκαιρίες να μάθετε από άλλους, να συνεισφέρετε τις δεξιότητές σας και να οικοδομήσετε σχέσεις.

 3. Δομημένο περιβάλλον: Πολλές εταιρείες στην Πορτογαλία έχουν καθιερωμένες δομές και ιεραρχίες. Ως ασκούμενος, θα έχετε έναν καθορισμένο επόπτη ή μέντορα που θα σας παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης.

 4. Ευκαιρίες μάθησης: Οι Πορτογαλικές εταιρείες συχνά θεωρούν την πρακτική άσκηση ως έναν τρόπο για να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης. Μπορεί να προσφέρουν εκπαιδευτικές συνεδρίες, εργαστήρια ή προγράμματα καθοδήγησης για να βοηθήσουν τους ασκούμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

 5. Έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Η Πορτογαλική εργασιακή κουλτούρα αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ενώ οι συγκεκριμένες ώρες εργασίας μπορεί να ποικίλλουν, γενικά δίνεται έμφαση στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

 6. Προσαρμοστικότητα: Οι Πορτογαλικοί χώροι εργασίας εκτιμούν τα άτομα που είναι ευπροσάρμοστα και ανοιχτά σε νέες προκλήσεις. Η ευελιξία και η προθυμία να μαθαίνετε και να συνεισφέρετε σε διάφορα καθήκοντα ή έργα μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία της πρακτικής σας άσκησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εταιρεία και κλάδος μπορεί να έχει τη δική του μοναδική εργασιακή κουλτούρα, οπότε είναι σκόπιμο να εξοικειωθείτε με τις συγκεκριμένες προσδοκίες και τους κανόνες του οργανισμού στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση.

Το Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEFP) στην Πορτογαλία έχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και προγράμματα για την πρακτική άσκηση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την παροχή πολύτιμων ευκαιριών κατάρτισης. Ακολουθούν ορισμένες βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του IEFP για την πρακτική άσκηση:

 1. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Οι θέσεις πρακτικής άσκησης του IEFP είναι συνήθως διαθέσιμες σε διάφορες ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων ανέργων, πρόσφατων αποφοίτων και ατόμων που επιδιώκουν να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες ή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα ή την πρωτοβουλία που προσφέρει το IEFP.

 2. Διάρκεια: Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης του IEFP μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες του συμμετέχοντα και της εταιρείας υποδοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει μερικούς μήνες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και ένα έτος ή και περισσότερο. Η ακριβής διάρκεια θα καθοριστεί από τις κατευθυντήριες γραμμές του IEFP και το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 3. Φιλοξενούμενες εταιρείες: Το IEFP συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες και οργανισμούς υποδοχής για την παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσια ιδρύματα και άλλες οντότητες. Οι εταιρείες υποδοχής είναι υπεύθυνες για την προσφορά κατάλληλων περιβαλλόντων κατάρτισης και την ανάθεση ουσιαστικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους ασκούμενους.

 4. Σχέδιο κατάρτισης: Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του IEFP, καταρτίζεται σχέδιο κατάρτισης για κάθε ασκούμενο. Το σχέδιο κατάρτισης περιγράφει τους στόχους, τα καθήκοντα και τις δεξιότητες στις οποίες θα επικεντρωθεί ο ασκούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Το σχέδιο αυτό χρησιμεύει ως οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του ασκούμενου και διασφαλίζει ότι η εμπειρία ευθυγραμμίζεται με τους μαθησιακούς στόχους του και τις ανάγκες της εταιρείας υποδοχής.

 5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Το IEFP επιβλέπει τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και διεξάγει περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση για να διασφαλίσει ότι τόσο οι ασκούμενοι όσο και οι εταιρείες υποδοχής εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους. Η παρακολούθηση αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας της εμπειρίας της πρακτικής άσκησης και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή ανησυχιών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης.

 6. Οικονομική υποστήριξη: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το IEFP μπορεί να παρέχει οικονομική υποστήριξη στους ασκούμενους ή να προσφέρει κίνητρα στις εταιρείες υποδοχής για να συμμετάσχουν στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Αυτές οι οικονομικές πτυχές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις ατομικές συνθήκες της πρακτικής άσκησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και τα προγράμματα που προσφέρονται από το IEFP ενδέχεται να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον επίσημο ιστότοπο του IEFP ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τα γραφεία του για να λάβετε τις πιο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με την πρακτική άσκηση. Μπορούν να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, τα διαθέσιμα προγράμματα και τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση του IEFP.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης του IEFP στην Πορτογαλία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν διάφορα άτομα που αναζητούν εργασία ή περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις θέσεις πρακτικής άσκησης του IEFP είναι τα εξής:

 1. Άνεργα άτομα: Τα άτομα που είναι σήμερα άνεργοι και είναι εγγεγραμμένοι στο IEFP ως αναζητούντες εργασία μπορούν να είναι επιλέξιμοι για πρακτική άσκηση στο IEFP. Η πρακτική άσκηση αυτή αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής εργασιακής εμπειρίας και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

 2. Πρόσφατοι απόφοιτοι: Οι πρόσφατοι απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους εντός των τελευταίων 12 μηνών μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμοι για πρακτική άσκηση στο IEFP. Η πρακτική άσκηση προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες να εξασφαλίσουν εργασία.

 3. Αιτούντες εργασία με ειδικές ανάγκες: Όπως άτομα με αναπηρία ή άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και κατάρτισης για να τους βοηθήσουν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.

 4. Άτομα που επιδιώκουν μεταστροφή σταδιοδρομίας: Το IEFP προσφέρει επίσης θέσεις πρακτικής άσκησης για άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν καριέρα ή να αποκτήσουν δεξιότητες σε διαφορετικό τομέα. Η πρακτική άσκηση αυτή παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση και εμπειρία για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη σταδιοδρομία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης του IEFP ενδέχεται να έχουν πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας ανάλογα με τους στόχους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Συνιστάται να ελέγξετε την επίσημη ιστοσελίδα του IEFP ή να συμβουλευτείτε τους εκπροσώπους του IEFP για να καθορίσετε τις ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας για κάθε πρόγραμμα.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο IEFP μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις ατομικές συνθήκες. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο IEFP κυμαίνεται συνήθως από μερικούς μήνες έως ένα έτος ή και περισσότερο. Η ακριβής διάρκεια θα καθοριστεί από τις κατευθυντήριες γραμμές του IEFP και το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο οποίο έχει εγγραφεί ο συμμετέχων. Συνιστάται να ανατρέξετε στις λεπτομέρειες του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε απευθείας με το IEFP για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης του IEFP περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εταιρειών υποδοχής από διάφορους τομείς. Αυτές οι εταιρείες υποδοχής μπορούν να περιλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες, σε κλάδους όπως η τεχνολογία, η χρηματοδότηση, η μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη, η φιλοξενία, ο τουρισμός και άλλοι. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσια ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ως εταιρείες υποδοχής για την πρακτική άσκηση του IEFP. Στόχος είναι να παρέχονται στους ασκούμενους ποικίλες ευκαιρίες και να εκτίθενται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και τομείς. Οι συγκεκριμένες εταιρείες υποδοχής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα, την περιοχή και τη διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής άσκησης.

Ναι, παρέχεται οικονομική στήριξη για τους επιλέξιμους ασκούμενους του IEFP. Η συγκεκριμένη οικονομική βοήθεια που παρέχεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα και τις ατομικές συνθήκες. Μπορεί να περιλαμβάνει υποτροφίες ή επιδόματα για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Το ποσό και η διάρκεια της οικονομικής υποστήριξης καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές του IEFP και το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Για να λάβετε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υποστήριξη που διατίθεται για τους ασκούμενους του IEFP, μπορείτε να ανατρέξετε στον επίσημο δικτυακό τόπο του IEFP (Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης) στην Πορτογαλία.

Ναι, οι θέσεις πρακτικής άσκησης του IEFP περιλαμβάνουν ένα δομημένο σχέδιο κατάρτισης για τους συμμετέχοντες. Το σχέδιο κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα σαφές περίγραμμα των στόχων, των καθηκόντων και των δεξιοτήτων στις οποίες θα επικεντρωθούν οι ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής τους άσκησης. Εξασφαλίζει ότι οι ασκούμενοι λαμβάνουν πολύτιμες μαθησιακές εμπειρίες και αποκτούν σχετικές δεξιότητες στον τομέα που έχουν επιλέξει.

Το δομημένο σχέδιο κατάρτισης αναπτύσσεται σε συνεργασία μεταξύ του ασκούμενου, της εταιρείας υποδοχής και του IEFP. Καθορίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και τα έργα στα οποία θα συμμετέχει ο ασκούμενος, καθώς και τυχόν εκπαιδευτικές συνεδρίες ή εργαστήρια που μπορεί να αποτελούν μέρος του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Το σχέδιο κατάρτισης βοηθά τους ασκούμενους να κατανοήσουν τις ευθύνες, τους στόχους και τις προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Χρησιμεύει επίσης ως κατευθυντήρια γραμμή για την εταιρεία υποδοχής, διασφαλίζοντας ότι παρέχει ουσιαστικά καθήκοντα και ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη του ασκούμενου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μπορεί να πραγματοποιείται τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση για την εκτίμηση της προόδου του ασκούμενου και την παροχή καθοδήγησης, εάν χρειάζεται. Το δομημένο σχέδιο κατάρτισης ενισχύει τη συνολική ποιότητα της εμπειρίας πρακτικής άσκησης και βοηθά τους ασκούμενους να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα που έχουν επιλέξει.

Για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο κατάρτισης και την υλοποίησή του για την πρακτική άσκηση στο IEFP, συνιστάται να συμβουλευτείτε τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές και τους πόρους που παρέχονται από το IEFP.

Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε εργασία ή πρακτική άσκηση στην Πορτογαλία


Μάθετε μόνοι σαςΑίτηση εξατομικευμένης υπηρεσίας